2023-02-07

En gång

två gånger
bad jag dig gå

tre gånger
kom du tillbaka

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar