2016-03-21

2016-03-07

Arvet

när du sade
du ville gå
i din mors fotspår
var det väl inte
det här
du menade