2019-10-07

det sades

det sades
att jag
hade ett
oomkullrunkeligt
utseende

det var innan
jag flyttade

2019-08-12

2019-07-15

Feedback

du tog illa upp
när jag inte
gjorde mitt jobb

du tog illa upp
när jag
gjorde mitt jobb

2019-06-17