2019-11-04

där stog fölet

där stog fölet
redo för språng
den där gången
flaskorna spelade
mot väggen

2019-10-07

det sades

det sades
att jag
hade ett
oomkullrunkeligt
utseende

det var innan
jag flyttade

2019-08-12

2019-07-15

Feedback

du tog illa upp
när jag inte
gjorde mitt jobb

du tog illa upp
när jag
gjorde mitt jobb