2021-07-27

Grunt Vatten

grunt vatten
flöt genom staden
grunt vatten
från de ungas källare
grunt vatten
föll genom himmelen
grunt vatten
dansade om våren
grunt vatten
dog våren
år 2019
grunt vatten

2021-06-01

2021-05-04

2021-04-06

Tankar vid soluppgången

du kan inte veta
om du aldrig är här
du kan aldrig veta
om jag var där