2019-08-12

2019-07-15

Feedback

du tog illa upp
när jag inte
gjorde mitt jobb

du tog illa upp
när jag
gjorde mitt jobb

2019-06-17

2019-05-20

ESC II

toppen
roande
åtråvärd
kulturell
intressant
glädjande
tacksam