2021-09-21

den som väntar

den som väntar
på något gott
blir alltid
besviken

den som väntar
på något gott
väntar
aldrig

2021-07-27

Grunt Vatten

grunt vatten
flöt genom staden
grunt vatten
från de ungas källare
grunt vatten
föll genom himmelen
grunt vatten
dansade om våren
grunt vatten
dog våren
år 2019
grunt vatten