2018-06-11

Advokatens försvarstal åt uteliggaren

Hellre en privat bostadsrätt än en kommunal angelägenhet menade advokaten som föredrog att vara adekvat.

Morgonbön

varje morgon
möter du
mig

varje morgon
sköter du
mig

varje morgon
låter du
mig

leva