2022-08-22

Höstmode

när du bar
den tröjan
var alla
i extas
när du bar
den tröjan
dansade
krokusen