2024-07-01

det var ingen

det var ingen
som väntade
på din överraskning
alla
visste
din
hemlighet
alla
hade sin del
alla
glädjes
åt din dom