2018-08-20

Sal 17, 04:02

du trodde inte
att sådana 
som du
fanns

du trodde
inte
att du
fanns

2018-08-06