2017-04-17

en röd tråd

en röd tråd
gick genom rummet
förutsägbar
underbar

en röd tråd
gick genom livet
förutsägbar
vedervärdig

2017-04-03

På Post

strax före gryningen
är alla träd
fiender
strax före gryningen
är alla ljud
föraningar
strax före gryningen
är all tid
stilla