2020-07-06

Vänskap

du är en varm
starköl
öppnad
på vägen hem
från systemet

du är en Snickers
impuls köpt
konsumerad
på vägen hem
från affären