2024-05-07

han sade

han sade
att han
älskade
när du
drömde

han sade
att han
älskade
när du
svek

han sade
att han
älskade
en annan
gång