2021-09-21

den som väntar

den som väntar
på något gott
blir alltid
besviken

den som väntar
på något gott
väntar
aldrig