2016-09-19

du hade sett honom

du hade sett honom
flera gånger
i samma bar
du hade nickat
igenkännande
många gånger
han är mannen
från vars bord
man tar alla stolar

2016-09-05

när jag ser

när jag ser
blundar du
när jag hör
skriker du
när jag känner
dör du