2022-01-10

Tankar från förr

jag är kallt kakel
mot bankrånarens kind
jag är ruttet kött
i farmors frys
jag är svarvat trä
i rännstenen
jag är guldet
i mördarens tänder
jag är en sen ankomst
till historielektionen
jag är svart färg
i hembiträdets hand
jag är ett liv
i ögat på en varg
jag är fästvallan
under ångestens skidor
jag är en bror
i skaran av paginerade syskon