2019-10-07

det sades

det sades
att jag
hade ett
oomkullrunkeligt
utseende

det var innan
jag flyttade