2018-07-23

Docklands 04:04

den där gången
som vi alla
ville minnas

den där gången
som vi alla
fruktade

den där gången
som vi alla
blödde inombords

den där gången
som vi alla
skanderade

this one is dedicated
to all the ravers
in the nation

2018-07-09

2018-07-05

Bara vara

Varje stund
är speciell

varje dag
är unik

varje andetag
är ett nu

Bara du
är här

bara vi
är som vi är

bara vara
är som sig bör