2016-05-30

Framtidsutsikter

du älskade livet
varje dag
fruktade du döden

få människor lever
alla ska dö

2016-05-16

Intryck från radhuslängan

när jag ser dig
kräks jag
när jag hör dig
kräks jag
när jag tar på dig
kräks jag

2016-05-02