2016-11-26

Bruno K Öijer 65 år

Då har Bruno officiellt uppnått pensionsålder. Tror inte det betyder att han kommer dra sig tillbaka.

2016-11-14

ett avsked

ett avsked
i gryningen
är ingen ursäkt

ett avsked
i gryningen
är en förklaring