2017-10-26

Promenaden

Jag gick in med själ och hjärta
och gick ut med soporna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar