2015-06-15

diktatorn log

diktatorn log
mot folket
skrattade
när han
släppte dig fri
den där dagen
ingen minns
men alla kommer ihåg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar