2015-03-02

omgiven av främlingar

omgiven av främlingar 
bereder jag min måltid 
bestående 
av deras oförstånd 
jag lägger lager 
av syra 
i deras knän 
när de 
lägger torkade plastblommor 
i fönstren 
samtidigt som de sjunger 
Fader Vår 
tillsammans 
med purgatoriekören 
jag lägger lager 
av syra 
vid deras fötter 
så att de inte skall skadas 
då de bugar sig 
för överheten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar