2015-02-09

Sanning

Mördaren söker 
en kvinna att ta 
kvinnan hon röker 
mördas hon ska

bergen röda 
av blodet trögt 
Mördaren döda 
offer han sökt

svala kroppar 
mot skrovlig sten 
blodet droppar 
från nakna ben

1 kommentar: