2014-12-29

Den indistruella revolutionen m/90

Under en historielektion 1990 skrevs denna dikt som en sammanfattning av ett kapitel vi ombads läsa och sammanfatta.


Arbetarklassen blev stor på ett tjing. 
Man specialiserade sig på olika ting. 
Maskiner ökade produktionen, 
under den industriella revolutionen. 

Man jobbade mer än halva dagen 
fast man knappt fick mat i magen. 
Arbetarna jobbade så hårt, 
att de inte märkte att de hade det svårt. 

Man uppfann mycket för att vinna effektivitet. 
Barnen fick äta en äcklig smet. 
Fabriksägarna blev rika och feta, 
och deras barn William fick heta. 

I England med järnvägar och kanaler man var först. 
Sådan infrastruktur gör ett land störst! 
Man fick lida om man ej var fin, 
God save the Queen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar