Copyright

Alla dikter som publiceras här skyddas av upphovsrätten som tillhör respektive poet. Det är tillåtet att citera dessa dikter så länge källan (http://poesi.se) samt poetens namn tydligt framgår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar